RNB Project

Marka Mimarisi

Firmaların kurumsal duruşlarını, kimliklerini tam, eksiksiz hazırladıktan sonra, istenilen pazar payına ulaşmak adına, bir proje hazırlanması ve yönetilmesidir.

Oluşturulan proje boyunca, RNB Reklam Ajansı, çözüm ortağınız olarak yanınızda bulunacaktır.

Yapılan çalışmalar süresince “proje oluşum, takip ve uygulama” tarafımızca gerçekleştirilecektir.

Pazar payında rol oynayan bir marka olmak, doğru reklam ve doğru bütçe yönetimiyle mümkündür. Marka oluşum sürecinde yapılacak olan reklam

pazarlama stratejileri, ortak ve doğru şekilde yönetilmelidir. Ancak bu şekilde, birlikte yapılacak olan uzun soluklu yolculuk daha kısa sürede

tamamlanabilir.

Donanımlı kadrosu ve tam hizmet politikası ile RNB Reklam Ajansı, aynı kaliteyi her platformda devam ettirmenizi amaç edinmiştir.

Çözüm ortağınız olmamız, tüm ihtiyaçlarınızı tek noktadan (firmadan) karşılama imkânını sunacaktır. Markanızı teknoloji ile birleştirip daha az efor

ile daha verimli sonuçlar almanızı sağlayacaktır. Böylece sizler, tüm reklam faaliyetlerinizin profesyonel bir ekip tarafından yönetildiğini hissedecek

ve çok değerli olan zamanı, işletmenizin, gerekli diğer faaliyetleri için kullanabilme manevra kabiliyetine sahip olabileceksiniz.

RNB Creative

Kurumsal Kimlik Kılavuzu

 

Kurumsal kimlik, pazarlamada (marketing) bir kurumun görünen yüzüne verilen isimdir. Kurumun kendini ifade etme şeklidir. Bu ifade belli, sınırları

çizilmiş ve genellikle değişmez bir ifadedir. Kurumu anımsatacak bir tasarımın, ne ölçülerde ve nasıl kullanılması gerektiğini belirten kurumsal kimlik

kitabı, bu sistemin vazgeçilmez öğesidir. Öyle ki; bir kurumsal kimlik tasarımı içinde amblemden (logo) ofis dizaynına, çalışanların giyim kuşamından

araç üstü giydirmeye, antetli kâğıttan tabelaya, internet (web) sitesinden vefat ilanlarına, ambalaj dizaynından faaliyet raporuna kadar bir firma için

gerekli olan her şey, ölçüleri ve kullanım şekilleriyle belirtilmiştir. Kurumsal kimlik, firmanın imzasıdır ve bu yönüyle değişime kapalıdır.

Belli dönemlerde firma ve tasarımcıların ortak çalışmasıyla değiştirilebilmesine rağmen, firma, kurumsal kimlik ile oluşturduğu imajı sıklıkla

değiştirmek istemez. Kurumsal kimlik, bir kurumun imzasıdır.

Kurumsal kimlik çalışmalarında çalışmanın temeli, hiç şüphesiz, firma amblemi üzerine kurulmuştur. Amblem renklerinin her durumda aynı değerde

basılması, yazı tiplerinin hiçbir zaman değişmemesi bu çalışmanın temelini oluşturur. Özellikle renk bilgisinin taşınması, değişmemesi için renklerin

pantone numaraları belirtilir.

Kurumsal kimlik firma için oluşturduğu imajla, tüketicinin aklına kazınır. Bu yönüyle, firmanın reklam yatırımlarının başarılı olmasının sağlayan çalışmalardan biridir. Başarılı bir kurumsal kimlik, geleceğe yatırımdır.

Kurumsal Kimliğin Avantajlarını kısaca örneklemek istersek;

İyi hazırlanmış “Kurumsal Kimlik Tasarımı” bir firmaya şunları sağlar:

  • Kurum adına oluşturulacak her yazılı/basılı materyalde ve sarf malzemelerinde dahi standartların belirlenmiş olması,
  • Firma logosunun ölçülerinin, oranlarının ve en önemlisi renginin kodlarla belirlenmiş olması, bu sayede de internette, dijital baskılarda vb. kurumsal rengin farklılık göstermesinin önüne geçilmesi,
  • Firma adının belleklere yerleşmesi,
  • Firma özelliklerinin görsel hızda aktarılması (dinamizm, yenilikçilik vb.),
  • Ürün ve hizmetlerin kalite garantisi, firmanın imajında yarattığı güvenilirlik ve ciddiyet mesajı,
  • Ürün ve hizmetlerin doğası ve sektörel konumları hakkında ilk bilgileri iletmesi,
  • İlk bakışta firmanın rakiplerinden ayrılması.

İstenilen etkide pazarlama iletişimi için çok sayıda yaratıcı strateji geliştirilebilir. Tanıtıma yönelik stratejinizi belirlerken unutmamanız gereken bir diğer önemli konu da, pazarlama iletişiminin bir bütün olarak ele alınması gerektiğidir. Yani, pazarlama iletişimi için sadece tek bir mecrayı kullanmak, insanların şirketi doğru tanımasını engelleyecektir. Bu aşamada ele alınacak bir kurumsal kimlik çalışması, müşteri tercihlerini direk etkileyebilme becerisini sağlayacaktır. Kurumsal Kimlik dönemsel olarak yenilenmeye de ihtiyaç duyar. Firma ve pazar geliştikçe “farkı fark ettirmenin” en etkili yolu, bunu imaja yansıtmak, diğer bir deyişle, önyargıyı aşacak kadar etkili ve dolaysız, yani görsel yoldan anlatmaktır.

Kurumsal kimlik çalışması, marka yaratma sürecinin ilk ve en önemli adımlarından biridir. Markanızla vermek istediğiniz mesajı, sergilemek istediğiniz duruşu yansıtan en önemli unsurlardan biridir.

“Kurumsal kimlik, güvenilirlik oluşturmak için stratejik bir kaynaktır ve çeşitli çıkar grupları arasında destek ve yeni iş çevrelerinde rekabet avantajı kazanmak olarak ele alınmaktadır” (Dowlig, 1986:109).

“Kurumsal kimlik, şirket imajının görsel olarak anlatılmasıdır. Bu görsellik şirket logosu, şirketin çalışma yerleri, binaları, üniformaları, broşürleri ve reklamları aracılığıyla sağlanır”(Erdoğan ve başk., 2004:51).

”Kurumsal kimlik, bir şirketin stratejik olarak tanımlanmış ve operasyonel olarak uygulamalı içsel ve dışsal olarak şirketin kendisinin sunumu ve davranışıdır” (Uzoğlu, 1999).


Kreatif Tasarım

Tasarım çizgisi, firmanın bütünüyle dış ve iç mecralarda duruşu, görünüşüdür.

Nasıl ki insanlar giydikleri kıyafetlerde renk, tarz, uyum ve kaliteye özen gösteriyorsa, aynı şekilde firmanız için de tasarım çizginiz, mesaj ve duruşunuzu net olarak ifade etmektedir. Bu sebeplerle, etkili bir tasarım çizgisi, basılı materyaller (katalog, broşür, ilan, ambalaj tasarımı, ürün etiketleri, araç giydirmeleri vb.), interaktif mecralar, iç ve dış tanıtım faaliyetleri gibi alanlarda birbirini tamamlamalı, firmanın duruşunu ve mesajlarını tam ve eksiksiz iletmelidir.

Markanın güçlü bir etki yaratması ve kalıcı bağlar kurması ilk önce kendisini görsel olarak nasıl ifade ettiğine bağlıdır.

Potansiyel müşterilerinizin firmanız hakkındaki düşünce ve algıları, sizin, logonuzdan kurumsal kimlik çalışmalarınıza, basılı materyallerinizden interaktif mecralardaki çalışmalarınıza kadar birçok alandaki duruşunuz ve görselliğiniz sayesinde şekillenmektedir.

Ambalaj, ürünün giysisi gibidir. Tüketiciyi satın alma eylemine hazırlaması için gerekli tüm güzellikleri üzerinde bulundurması gerekir. Ürünün piyasada tutunabilmesi, doğru ve etkili bir ambalaj malzemesinin seçimine bağlı olduğu kadar, ambalajın tasarımına da bağlıdır. Ürünün yapısına uygun seçilen renklerle, uyumlu yazı ve biçimlerle tasarlanmış, çekici, güzel görünümlü bir ambalaj, tüketiciyi olumlu yönde etkiler.


Dijital Baskı

İç – Dış Mekan Baskı

Gelişen teknoloji ile birlikte reklamcılığın “alt birimi” olan “dijital baskı” günümüz reklamcılık algısına ve tüketici yönlendirmesine çok büyük etki etmektedir.

Dijital baskılar Tanıtım duyuru amaçlı kullanılan pano, billboard, cephe ve cam kaplamalarında, tabela, afiş, araç giydirme vb. iç – dış mekanlarda kullanılmaktadır.

‘’REKLAM ALGI YÖNETME OPERASYONUDUR.’’

Hazırlanan kampanya veya proje ışığında doğru görselle hedef kitleye ulaşılmasını saylayacak, algı yönetimi sürecinde ciddi rol oynayacaktır.

RNB Reklam ajansı olarak biz, Kaliteli ürünler ile uzun süren reklam kampanyaları yönetiyor, tam hizmet politikamız ile iş ortağınız anlayışımız sayesinde reklam-tanıtım yükünüzü büyük ölçüde hafifletiyoruz.

Tabela

Tabela geçmişten günümüze reklam sektörünün vazgeçilmez bir tanıtım aracı olmuştur. Marka bilinirliği, kurum ve kuruluşunuzun olumlu imajı, konumlandırma ve ulaşımı konularında önemli bir yere sahiptir.

Tabela kurumların ister ticari, olsun ister kamu hizmeti amaçlı olsun insanların dikkatini çekmek ve belli bilgileri onlara empoze etmek amacıyla yapılmaktadır. Tabela özellikle dış mekânda çok zengin kullanım alanları olmasından ve herkesin görebilmesinden dolayı geniş bir yelpazeye sahiptir.

Bir tabela, kullanılacak amaca ve mekâna göre istenilen boyutlarda, renklerde ve biçimde olabilir. Önceden tek kalıp, el yazmasıyla başlayan tabela sektörü günümüzde ilerleyen teknoloji ve yaratıcı reklam fikirleri sayesinde canlı bir sektör haline gelmiştir.

Bugün tabelasız herhangi bir firma binası görülemeyeceği gibi çeşitli alanlarda kullanılan totem, billboard tarzı tabela alternatifleri ile bulundukları alanların dışında da daha özgür reklam yapabilmektedirler.

“RNB creative ekibi” olarak tabela tasarımlarınızı firma – markalarınızın özelliklerini ve insanlara verilmek istenen bilinçaltı, sahiplenme ve akılda kalıcılık özelliklerini dikkate alarak tasarlıyoruz. Dijital ortamda bulunan tasarımlarımız, Atölyemizdeki profesyonel ekibimiz tarafından dizayn edilip üretimi tamamlandıktan sonra iç- dış bina üstü ya da ihtiyacı olan her noktaya sorunsuz bir şekilde uygulanmaktadır.


Basılı Materyaller

Reklam olgusu çok uzun yıllardan beri ürünü tanıtmak ve son kullanıcıya en uygun tüketimi sağlamak üzerine kurulmuştur. Hedef, son tüketicide ihtiyaç eksiğini oluşturmak olunca kaliteli görsel ve teknik bilgi en temel ihtiyaçlarımızdandır.

Katalog, dergi vb. görsel içerikli, teknik detay verebildiğimiz ürün- hizmet anlatım materyalleri bir marka için her zaman önemli olmuştur. Anlatımın sade anlaşılır olması, algıyı doğru yönetecek bir tasarım, uygun fotoğraf konseptlerinin kullanılması bizi sonuca ulaştıracaktır.

Size özel çalışmalar ve baskı çözümleri üreten, Birbiriyle senkronize olmuş iyi bir ekip ile beklenilenin üzerinde hizmet veriyoruz.

RNB Reklam Ajans olarak iyi bir yol arkadaşı, yükünüzü paylaşan bir çözüm ortağıyız.


Kutu ve Ambalaj Tasarımı

Marka kullanıcılarının farkında olmadan yapmış olduğu marka elçiliği, Markaya sektör içerisinde yer veren en önemli etmenlerden bir tanesidir. Kullanıcının taşıdığı markanın kullanım çantası, paket, ambalajı diğer kullanıcıları da etkilemektedir.

Kaliteli bir ürün kaliteli bir paket ile taşınmalıdır. Tasarım aşamasından, baskı son haline kadar güvenli ellerde kaliteli ürün temini için RNB Reklam Ajansı yanınızda.

Tüm basılı materyallerde olduğu gibi kutu ve çanta tasarım baskı işlerinizi kaliteyle teslim ediyoruz.


Promosyonlar

Hatırlatıcı olarak kullanılan promosyonların işlevsel olması, farklı kullanılabilir olması amacına hizmet etmesi açısından önemlidir. Aynı zaman da tasarımın ürüne uygun şekilde yapılması ürünün kullanımını arttıracak etmenlerdendir. Baskı kalitesi ile birleştiğinde hazırlamış olduğunuz promosyon çalışmasının daha etkin kullanımını sağlayarak amacımıza tam ulaşım sağlıyoruz.

Kurumların hatırlatıcı materyal olarak kullanmış olduğu promosyon çalışmalarının seçimi, tasarımı, basılı halde teslim edilmesi de tam hizmet politikamızın içerisinde yer almaktadır.

Ulaşmak istediğiniz kitleyi bildirmeniz bizim gerekli çalışmaları yapmamız için yeterli olacaktır.

RNB Development

E-Ticaret Siteleri

E-ticaret siteleri, yeni nesil ticaretin başlıca ihtiyacı haline gelmiştir. E-ticaret siteleri, müşterilerin ürünlere, hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmasını sağlar.

Yapılacak olan e-ticaret sitesinin tamamı Google Adwords ve SEO çalışmalarına uygun bir alt yapı ile hazırlanacak ve altyapısı, stok takip programları ile entegre çalışacaktır.

İnteraktif olarak önem taşıyan sosyal medya kanalları siteden direk bağlantılı linklerle takip edilebilecektir. Ürün ve kategoriler, admin panelinden yönetilebilir olduğu gibi, yeni sayfa oluşumları da admin panelden mümkün olacaktır. Banner ( Slider ) fotoğrafları ve yazıların yönetimi, haber duyuru yönetimi ve e-ticaret sitesi için gerekli olan tüm modüller admin panelden yönetilebilir olacaktır.

Yapılacak e-ticaret sitesi responsive (mobil uyumlu) olduğu için, ürünleriniz, birçok platformda rahatlıkla müşterilerinizin beğenisine sunulabilecek olmakla birlikte, hızlı ve güvenilir bir şekilde satın alınmaları sağlanacaktır.

‘’Stok olduğunda haber ver’’, ‘’fiyatı düşünce haber ver’’ ve e-bülten yönetimleri sayesinde, müşterileriniz ile bağlantılar sıcak tutularak satış rakamlarının yükseltilmesi hedeflenecektir.


İnternet Siteleri

İnteraktif alanda hızla ilerleyen yeni nesil ticari formların başlıca ihtiyacı haline gelen web siteleri, işletmelerin kimliklerini ortaya koymaktadır.

Yapılacak olan çalışmaların tamamı, Google Adwords ve SEO çalışmalarına uygun bir alt yapı ile hazırlanmış olacaktır. Hazırlanacak olan alt yapı ile tüm yeni ürün-hizmetlerin, haber ve fuar çalışmalarının, anlık olarak sitenizde yayınlanma imkânı olacaktır.

Dolayısıyla, işletmeyi veya markayı hiç tanımayan potansiyel müşteri kitlesine, doğru anlatımla ulaşabilecek ve portföyünüzü arttırmak adına etkili bir adım atmış olacaksınız.

Sosyal medya kanallarınız ve e-ticaret siteniz, web sitenizden, direkt bağlantılı linklerle takip edilebilecektir. İşletmeyi ve markayı anlatan tüm kategoriler admin panelden yönetilebilir olacaktır.

Tüm fotoğraf ve metin içerikleri istenildiğinde bu panel üzerinden kolaylıkla değiştirilebilecek, bu sayede haber, duyuru ve kampanyaların interaktif olarak yönetimi mümkün olacaktır.

Farklı dil seçenekleri ile ( Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca vs. ) hazırlanacak site, önümüzdeki yıllarda yapılabilecek yeniliklere hazırlıklı, içeriği yönetilebilir, işletmenize ait tüm interaktif kanalları, haber ve duyuruları içinde barındıran bir kimlik oluşturacaktır.